Whole Scale Change als veranderparadigma

Whole Scale Change als veranderparadigma

Mobiliseren en richten van de veranderenergie

Context

Organisaties worden vaak omschreven als netwerken van verschillende afdelingen en (management)lagen. In de praktijk bestaan bedrijven en instellingen vaak uit eilanden. Niet alleen op de eilanden zijn er problemen, maar ook ertussen. Om deze problemen op te lossen of afdelingsoverstijgende uitdagingen aan te gaan moeten de grenzen worden verlaten. Dit uitgangspunt maakt het logisch en noodzakelijk dat complete systemen in hun volle omvang zelf aan het werk gaan met het realiseren van veranderingen (whole systems, whole scale).

Filosofie

Whole Scale™ Change is een systeembrede aanpak die organisaties, hun leiders en medewerkers helpt bij het realiseren van veranderingen. Door de gezamenlijke kennis, wijsheid en inzet te bundelen. Door al lerend van elkaar te organiseren en ontwikkelen. Met als doel succesvol aan de eisen en uitdagingen van een veranderende wereld tegemoet te komen. Mensen ondersteunen vooral datgene waaraan ze zelf bewust hebben bijgedragen. Soms is het niet haalbaar, slim of noodzakelijk om 'iedereen' te betrekken en wordt gewerkt met kleinere groepen. De dwarsdoorsnede blijft centraal staan: werken met groepen die een optimale afspiegeling vormen van wat een organisatie aan mensen, meningen en competenties in huis heeft. Zodat iedereen hetzelfde beeld heeft van de situatie waarin een organisatie zit, van de problemen en uitdagingen die die situatie met zich meebrengt en van de ingrepen die nodig zijn.

Aanpak

WSC-programma’s zijn opgebouwd uit een uitgekiende combinatie van samenhangende interventies met individuen, kleine én grote groepen: dynamische werkconferenties, interactieve workshops, opleiding, advies en coaching. Tijdens Whole Scale Events maken medewerkers bijvoorbeeld een diagnose van hun eigen organisatie, ontwikkelen een visie op de toekomst en ontwikkelen plannen over hoe die toekomst dichtbij te brengen. Onderstaand een voorbeeld van een typisch WSC-traject.

Voorbij Verandermanagement (Bron: Antonie van Nistelrooij & Rob de Wilde, ‘’Voorbij Verandermanagement’’, Kluwer 2008)

Toepassingen

WSC is geschikt bij vraagstukken die een grote impact hebben op een organisatie. Voorbeelden zijn: strategische vernieuwing, structuur- of cultuurverandering en fusies. Steeds gaat het om 'opbouwen' en om gezamenlijke perspectiefontwikkeling. WSC is wereldwijd bij honderden organisatie toegepast. In Nederland zijn vele tientallen cases bekend.

Meer weten? www.wholescalechange.com

Whole Scale Change

Naar Boven Terug naar het overzicht

Wij

Mensen / Profiel
Ambities / Kernwaarden


Volg ons op:

Visie

In elke organisatie is een immens potentieel aan energie, creativiteit en intelligentie aanwezig om ambities waar te maken en problemen op te lossen. Met onze methodische en participatieve veranderaanpak wordt de energie en inzet van medewerkers optimaal benut. Dat maakt organisaties blijvend sterker.