Scenario Planning

Scenario Planning

Leren van de toekomst voordat die werkelijkheid is geworden.

Context

Het overkomt ons allemaal wel eens: We kijken naar de toekomst, doen ons best om verstandige beslissingen te nemen, terwijl we weten dat er veel meer onzekerheden zijn in de wereld dan we zouden willen. Hoe plannen we onze carrière als we niet weten welke bedrijven en branches er over 15 jaar nog zullen zijn? Hoe kunnen we verstandige besluiten nemen over het onderwijs van onze kinderen als we niet weten in wat voor maatschappij zij in de toekomst zullen werken? In een wereld die steeds complexer wordt neemt ook de onvoorspelbaarheid toe. En dat maakt het steeds lastiger om in te schatten wat de uitwerking van belangrijke beslissingen zal zijn. Vertrouwen op één visie op de toekomst maakt organisaties kwetsbaar en kan rampzalige gevolgen als beslissingen verkeerd uitpakken. Hoe kom je erachter welke keuzes in de toekomst gunstig zullen uitpakken? Een hulpmiddel daarbij is Scenario Planning.

Uitgangspunt bij Scenario Planning is dat de wereld van de toekomst meerdere gedaanten kan hebben en richt zich op het ontwikkelen van meerdere mogelijke toekomsten, inclusief de implicaties daarvan. Daarmee is deze methode fundamenteel afwijkend van de meeste technieken voor strategische planning: Bij strategische planning wordt vaak uitgegaan van één toekomstbeeld waar naartoe wordt gewerkt: één toekomst, één plan. Bedrijfsplanning is in die aanpak vooral gebaseerd op het ‘voorspel en beheers’ principe. Door uit te gaan van die enkele ‘waarschijnlijke’ toekomst ontstaat een kwetsbare situatie omdat men niet is voorbereid op ontwikkelingen die afwijken, of onzekerheden die zich in een tegengestelde richting blijken te ontwikkelen.

Scenario Planning bestaat in de kern uit twee elementen:

1. het ontwikkelen of ‘bouwen’ van meerdere – doorgaans drie of vier – verschillende scenario’s voor de relevante omgeving van een organisatie in de toekomst;

2. het integreren van die informatie in de formulering van strategische doelstellingen en bijbehorende acties en projecten.

Scenario Planning biedt organisaties de mogelijkheid om te vergelijken in welke richtingen de wereld zich kan ontwikkelen. Daarmee kunnen een paar belangrijke vragen worden beantwoord. Welke strategische keuzes kunnen we maken die in meerdere scenario’s voordelen opleveren? Welke strategieën of beslissingen zijn tegen de achtergrond van uiteenlopende toekomstbeelden zinvol en welke niet? En vervolgens, als er dan een strategisch plan is gemaakt, welke effecten heeft deze strategie in elk van de scenario’s?

Naar Boven Terug naar het overzicht

Wij

Mensen / Profiel
Ambities / Kernwaarden


Volg ons op:

Visie

In elke organisatie is een immens potentieel aan energie, creativiteit en intelligentie aanwezig om ambities waar te maken en problemen op te lossen. Met onze methodische en participatieve veranderaanpak wordt de energie en inzet van medewerkers optimaal benut. Dat maakt organisaties blijvend sterker.