Future Search

Future Search

Veranderen door samen de toekomst te creëren

Filosofie

De Future Search methodiek is in de jaren negentig ontwikkeld door Marvin R. Weisbord en Sandra Janoff en wordt ingezet om met een zorgvuldig samengestelde groep van idealiter 64 (8x8) personen een visie op de toekomst te vormen en actieplannen te maken om die toekomst te realiseren. De deelnemers vormen een afspiegeling van de organisatie waar zij deel vanuit maken. Alle perspectieven uit de organisatie komen bij elkaar in één ruimte. Het gemeenschappelijke beeld van de toekomst is gebaseerd op ‘common ground’: dit zijn de thema’s en onderwerpen waarover de gehele groep het met elkaar eens is (geworden). Elk vraagstuk binnen een organisatie waarop behoefte is aan een gedeelde visie, doorvertaald naar actieplannen kan het vertrekpunt zijn van een Future Search.

Deelnemers doorlopen in een Future Search Conferentie de fasen verleden, heden, toekomst en actieplanning. Een Future Search begint dus feitelijk met het gezamenlijk delen en analyseren van informatie over het heden en eindigt met een gezamenlijke visie en plannen om die visie te realiseren. De hele conferentie is doorgaans verspreid over drie dagen (twee keer slapen) zodat er voldoende tijd is om alle uitkomsten te verwerken, maar er zijn ook voorbeelden van 2-daagse conferenties.

In Future Search wordt veel tijd besteed aan het zoeken naar thema’s waar iedereen achter staat. Een ander belangrijk kenmerk is dat Future Search de nadruk legt op follow-up actie door de aanwezigen.

Future Search is gebaseerd op vier principes:

1. Nodig iedereen uit die betrokken is bij het vraagstuk, die belang heeft bij de beantwoording ervan en die beschikt over de benodigde verantwoordelijkheid, middelen, kennis en ervaring en breng ze samen in één ruimte.

2. Verken eerst het volledige vraagstuk, ga daarna pas tot actie over. Elke deelnemer interpreteert de werkelijkheid vanuit zijn eigen perspectief. Uitwisseling van deze waarnemingen en interpretaties biedt inzicht in het volledige vraagstuk.

3. Denk toekomst- en actiegericht. Stel niet de huidige problemen centraal. Focus op de gezamenlijk gewenste toekomst. Die bindt. Behandel huidige problemen, verschillen van inzicht en conflicten alleen als zinvolle informatie.

4. Geef alle ruimte aan zelfmanagement en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Laat de deelnemers binnen hun eigen werkgroepen op hun eigen manier aan de slag gaan, informatie verzamelen, interpreteren en tot actie over gaan.

Resultaten en effecten van Future Search:

Een Future Search conferentie levert een overzicht van overeenkomsten en verschillen in beelden, opvattingen, waarden en ambities van alle deelnemers op. Het levert een gemeenschappelijke ambitie en richting voor alle betrokkenen en hun netwerk op. Er onstaat een overzicht van voornemens, vertaald in concrete acties, projecten en programma's van elk van de partijen om de ontwikkelde visie te helpen realiseren. Uiteindelijk liggen er afspraken om de uitvoering van activiteiten te coördineren en op elkaar af te stemmen.

Naar Boven Terug naar het overzicht

Wij

Mensen / Profiel
Ambities / Kernwaarden


Volg ons op:

Visie

In elke organisatie is een immens potentieel aan energie, creativiteit en intelligentie aanwezig om ambities waar te maken en problemen op te lossen. Met onze methodische en participatieve veranderaanpak wordt de energie en inzet van medewerkers optimaal benut. Dat maakt organisaties blijvend sterker.